Багато хто зі споживачів стикався з ситуацією, коли після придбання товару в нього виявлялися певні недоліки або несправності.

Відповідно до пункту 1 статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів», у разі виявлення недоліків протягом встановленого гарантійного строку, споживач має право вимагати у продавця, виробника або виконавця їх безоплатного усунення у розумні строки, а іншими словами гарантійного ремонту.

Але як бути в разі, якщо уповноважена виконувати гарантійний ремонт організація відмовляється від своїх зобов’язань?

Причини відмови у гарантійному обслуговуванні

Якщо ви зіткнулися із ситуацією, коли вам відмовляють у гарантії, перш за все слід розібратись у можливих причинах для відмови.

Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», споживач забов’язаний користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов та вимог, встановлених виробником товару в експлуатаційній документації.

Порушення цих умов може стати однією із причин для відмовлення у безоплатному гарантійному обслуговуванні.

У випадках використання технічно складних побутових товарів (не поширюється на автомобілі), порядок гарантійного  ремонту, обслуговування або гарантійної заміни здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 506.

Відповідно до цього порядку на гарантійне обслуговування приймається товар за наявності  експлуатаційних   документів,   пломб   виробника   або виконавця, відсутності пошкоджень товару,  які  могли  викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання,  введення в експлуатацію  та  використання товару за призначенням.

Порушення цих умов також може стати причиною для відмовлення у гарантії.

Як діяти у разі відмови у гарантії

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 506 виконавець повинен у присутності споживача перевірити споживчі властивості товару, його  комплектність,  зовнішній  вигляд,  заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника або виконавця  та  гарантійних   талонів і встановити наявність заявленого недоліку. Після прийняття товару на гарантійний  ремонт  виконавець повинен видати  споживачу відповідний документ із зазначенням усіх недоліків та термінів виконання ремонту.

Проте, виконавець може відмовити споживачу у здійсненні гарантійного ремонту обґрунтовуючи це порушенням правил експлуатації товару або з вини споживача, що призвело до його псування, некоректної роботи або повного виходу з ладу. Виконавець також надає відповідний документ із зазначенням несправності та причини, яка до неї призвела.

Якщо споживач не згоден із відмовою у виконанні гарантійного ремонту, він може:

1. Направити претензію на ім’я керівника продавця, виробника або виконавця.

При цьому важливо описати проблему та ваші вимоги, долучити всі наявні копії чеків та інших документів, а також офіційно передати претензію до організації із зазначенням дати, співробітника, який прийняв та його підпису. Претензія складається у двох примірниках, один з яких передається організації, а інший залишається у споживача;

2. Вимагайте проведення експертизи.

У  разі  виникнення  потреби  у визначенні причини втрати якості товару,  гарантійний термін якого не вичерпався,  продавець зобов’язаний  у  триденний  термін з дня одержання письмової заяви від споживача відправити такий товар на експертизу, яка проводиться за рахунок продавця, якщо недоліки товару виникли не з вини споживача;

3. Зверніться до відповідних інстанцій.

Якщо відповідний представник продавця, виробника або виконавця не приймає претензію, результат експертизи не влаштовує споживача, не надають документ про виявлені недоліки та причини їх виникнення або відмовляють у гарантії без обгрунтування та пояснень, спожтивач має право звернутися до відповідних державних органів у сфері захисту прав споживачів або оскаржити дії у судовому порядку.

Але варто зазначити, що більшість сумлінних продавців без проблем приймає товари для виконання гарантійного ремонту.

SC

SC

Залишити коментар